bester - רק הטובים ביותר

HIGH SCHOOL המרכז הארצי להדרכות והכשרות

 |  13/7/2013 מספר 1000755 דרגו:

HIGH SCHOOL המרכז הארצי להדרכות והכשרות

המחקר

המוסד האקדמי HIGH SCHOOL הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
מנהלות לשכה / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000877
מנהל עסקים - מסלול ישומי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול מחסן ממוחשב / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
מיומנות ניהול / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול פרוייקטים בענף הבניה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול תפעול בכיר / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול ופיתוח משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
ניהול שיווק ומכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
קורס הכנה למבחני קבלת רשיון תיווך / תיווךפרטים נוספים בדו"ח 1000902
מנהלות לשכה / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מנהל עסקים - מסלול ישומי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול מחסן ממוחשב / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מיומנות ניהול / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול פרוייקטים בענף הבניה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול תפעול בכיר / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול ופיתוח משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול שיווק ומכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הכנה למבחני קבלת רשיון תיווך / תיווךפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם HIGH SCHOOL המרכז הארצי להדרכות והכשרות?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס