bester - רק הטובים ביותר

אורין שפטלר

 |  6/10/2013 מספר 1000906 דרגו:

אורין שפטלר

המחקר

המוסד האקדמי אורין שפטלר הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס מיקצועית א' / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס מקצועית ב' / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס מסחר עצמאי במניות בשוק ההון האמריקאי / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס חינוך פיננסי פרקטי / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס יעוץ שיווק וניהול השקעות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס יעוץ וניהול השקעות קצר / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
כלכלה / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
סטטיסטיקה ומימון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס שיווק וייעוץ פנסיוני / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס יעוץ ושיווק פנסיוני מקוצר / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס ביטוח אלמטרי / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס ביטוח רכוש / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס ביטוח תאונות / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
חשבונאות / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
קורס מיקצועית א' / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מקצועית ב' / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מסחר עצמאי במניות בשוק ההון האמריקאי / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חינוך פיננסי פרקטי / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יעוץ שיווק וניהול השקעות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יעוץ וניהול השקעות קצר / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
כלכלה / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
סטטיסטיקה ומימון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס שיווק וייעוץ פנסיוני / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יעוץ ושיווק פנסיוני מקוצר / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ביטוח אלמטרי / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ביטוח רכוש / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ביטוח תאונות / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יסודות הביטוח / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
חשבונאות / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם אורין שפטלר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס