bester - רק הטובים ביותר

רחל סטיקלרו

 |  6/10/2013 מספר 1000919 דרגו:

רחל סטיקלרו

המחקר

המוסד האקדמי רחל סטיקלרו הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
אימון והנחיה אישית לאורח חיים בריא, תזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קורס גלוטן וסוכר - המקור להשמנה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קורס הנחיה ואימון אישי בתזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קורס יסודות ההנחיה והאימון האישי לאורח חיים בריא, תזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קורס מוטיבציה לאורח חיים בריא / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קורס מפתחות ההצלחה לתזונה בחשיבה אחרת / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קורסי העשרה ותמיכה למנחים אישיים וקבוצתיים לאורח חיים בריא / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
סדנת גלגלים בהרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
סדנת הפנוזה עצמית לבריאות והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
סדנת כלים פרקטיים לתזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
סדנת משחקים בקלפים לבריאות והרזיה בחשיבה אחרת / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
קבוצות תמיכה לתזונה והרזיה ואורח חיים בריאותי / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000961
אימון והנחיה אישית לאורח חיים בריא, תזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קורס גלוטן וסוכר - המקור להשמנה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קורס הנחיה ואימון אישי בתזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קורס יסודות ההנחיה והאימון האישי לאורח חיים בריא, תזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קורס מוטיבציה לאורח חיים בריא / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קורס מפתחות ההצלחה לתזונה בחשיבה אחרת / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קורסי העשרה ותמיכה למנחים אישיים וקבוצתיים לאורח חיים בריא / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
סדנת גלגלים בהרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
סדנת הפנוזה עצמית לבריאות והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
סדנת כלים פרקטיים לתזונה והרזיה / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
סדנת משחקים בקלפים לבריאות והרזיה בחשיבה אחרת / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958
קבוצות תמיכה לתזונה והרזיה ואורח חיים בריאותי / תזונה, הרזיה ואורח חיים בריאפרטים נוספים בדו"ח 1000958


מעוניינים ליצור קשר עם רחל סטיקלרו?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס