bester - רק הטובים ביותר

כללי

תחום זה כולל יועצים שלא נפתחו עבור תחום פעילותם תתי קטגוריה נפרדים.

תחומים פופולריים בתחום

קניונים ומרכזים מסחריים

קניונים ומרכזים מסחריים

חברות המחקר המובילות בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים

ארבעה גופים מרכזיים מעניקים שרותי מחקר בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים והם: קבוצת יובלים; חברת RIS , עו"ד שלמה ינאי וגב' רינה שחר מגאוקרטוגרפיה.

לסקירה המלאה »