bester - רק הטובים ביותר

חברות המחקר המובילות בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים

Leading research companies in malls and shopping centers

 |  8/3/2012 מספר 1000124 דרגו:

ארבעה גופים מרכזיים מעניקים שרותי מחקר בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים והם: קבוצת יובלים; חברת RIS , עו"ד שלמה ינאי וגב' רינה שחר מגאוקרטוגרפיה.

עו"ד שלמה ינאי

מבכירי תחום הקניונים והמרכזים המסחריים בישראל. בעבר מבעלי קבוצת יובלים ומייסד ובעלים של חברת RIS


הצג טלפון דוד אבידן 12, תל-אביב 69620 צור קשר   דוא"ל  הרחבה »
R.I.S

R.I.S

חברת ריס היא ממובילות תחום היעוץ והמחקר בתחום הקניונים והמרכזים מסחריים בישראל.
החברה קולטת על בסיס יומי נתוני פדיון ממרבית הרשתות המובילות בישראל, ובין היתר מספקת נתונים יום יומיים על שוק הקמעונאות והקניונים בישראל


הצג טלפון דוד אבידן 12, תל-אביב 69620 צור קשר   אתר    דוא"ל  הרחבה »

קבוצת יובלים

הקבוצה עוסקת בפיתוח ניהול ותכנון קניונים ומרכזים מסחריים. במסגרת העבודה היא גם מפיקה דוחות וניתוחים על בסיס נסונה הרחב בתחום


הצג טלפון אבידן 12, תל-אביב 69620

גאוקרטוגרפיה

מחלקת המחקר ברשותה של גב' רינה דגני מפיקה דוחות וניתוחים בתחום הנדל"ן הכללי ובמסגרת זו גם ביחס לקניונים ומרכזים מסחריים.


המחקר

חברות המחקר המובילות בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים

ארבעה גופים מרכזיים מעניקים שרותי מחקר בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים והם: קבוצת יובלים; חברת RIS , עו"ד שלמה ינאי וגב' רינה שחר מגאוקרטוגרפיה.

פרוט פעילויות הגופים הן כדלקמן:

יובלים עוסקת בפיתוח ניהול ושיווק קניונים ומרכזים מסחריים. במסגרת עבותדתה היא גם מבצעת מחקרי שוק בכל הנוגע לקניונים ומרכזים מסחריים.

עו"ד שלמה ינאי בעבר היה ממנהלי יובלים ושותפיה והינו אחד ממובילי תחום הקניונים והמרכזים המסחריים בישראל

חברת RIS מרכזת על בסיס יומי את נתוני הפדיון של מרבית הרשתות הקימעונאיות בישראל. על בסיס מאגר אדיר של נתונים אלו מפיקה החברה דוחות וניתוחים על הנעשה בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים בישראל. אתר החברה www.ris-il.co.il

חברת גאוקרטוגרפיה בניהולה של גב' רינה דגני מתמחה בתחום הנדל"ן הכללי וגם בביצוע ניתוחים לקניונים ומרכזים מסחריים.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס