bester - רק הטובים ביותר

ניתוחי אף

מנתחי אף מפורסמים במיוחד

ניתוחי אף - המנתחים הפלסטיים המפורסמים ביותר

להלן שמות המנתחים הפלסטים המפורסמים ביותר בישראל בתחום נתוחי אף:

לסקירה המלאה »

ניתוח אף - מרכזים רפואיים מובילים

מלבד המרפאות הבולטות בתחום הכירורגיה הפלסטית אותן סקרנו במחקר קודם, בדו"ח זה פרטנו את המרכזים הרפואיים שבולטים בתחום ניתוח אף פלסטיים:

לסקירה המלאה »