bester - רק הטובים ביותר

בשמי הנשים הנמכרים ביותר בעולם

Top Women's Perfumes

 |  10/5/2013 מספר 1000442 דרגו:

כל יום מושק בעולם בושם חדש. חלק מהחדשים הינם בשמים טובים וחלקם פחות. להלן שמות הבשמים הנמכרים ביותר בעולם, בשמים שכל אשה חייבת להחזיק בביתה. בשמים שהם חסרי זמן ולא נס ולא ינוס ריחם:

Fantasy - Britney Spears

הבושם הושק בשנת 2005


המחקר

הדו"ח אודות הבשמים הנמכרים ביותר בעולם נעשה על בסיס מחקרים בילנאומים והתאמה לשוק המקומי.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס