bester - רק הטובים ביותר

שלושת הבנקים הגדולים בישראל

Israel three largest banks

 |  26/3/2012 מספר 1000148 דרגו:

בנק הפועלים, בנק לאומי ולאחריהם בנק דיסקונט, הם שלושת הבנקים הגדולים בישראל

המחקר

בנק הפועלים, בנק לאומי ולאחריהם בנק דיסקונט, הם שלושת הבנקים הגדולים בישראל.

סקירה קצרה אודות כל אחד מהבנקים הנ"ל בהתאם למופיע בפרסומיו הרשמיים מצורפת להלן:

בנק לאומי

קבוצת בנק לאומי מהווה אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בארץ . הקבוצה מנהלת פעילות עסקית ובמיוחד פעילות פיננסית משנת 1902. קבוצת בנק לאומי פועלת באמצעות הבנק, חברות בנות וחברות כלולות שלו ב-264 סניפים בארץ, ו-72 סניפים, סוכנויות ונציגויות הפרוסים על פני 18 מדינות תבל.
בנק לאומי הינו חברת האם של קבוצת לאומי, המהווה אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל.
סך מאזן הקבוצה בשנת 2010 עמד על למעלה מ 300 מיליארד ש"ח.

בנק הפועלים

בנק הפועלים בע"מ יוסד בשנת 1921 על-ידי המוסדות המרכזיים של היישוב העיברי – ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.

לבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית ענפה בכל  תחומי הבנקאות, הבנק מספק מגוון רחב ביותר של שירותים בנקאיים ופיננסיים . נוסף על פעילותה בארץ, לקבוצה גם פעילות בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות-בת, וכמו כן באמצעות קשרים עם אלפי בנקים בעולם. כמו-כן, יש לבנק השקעות, בתחום הביטוח והנדל"ן.

בנק הפועלים פועל באמצעות שתי חטיבות מרכזיות:

החטיבה העסקית  - משרתת את מרבית לקוחותיו העסקיים. בתחום החברות הגדולות פועלת החטיבה באמצעות מחלקות בעלות התמחות ענפית. בתחום החברות הבינוניות (Middle Market) פועלת החטיבה באמצעות שמונה מרכזי עסקים, הפרושים בפריסה ארצית.

החטיבה הקמעונאית  -  משרתת לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים, וכן עוסקת בפעילות משכנתאות. החטיבה הקמעונאית פועלת באמצעות 252 סניפים ושלוחות עסקיות.

סך מאזן הקבוצה בשנת 2010 עמד על למעלה מ 300 מיליארד ש"ח
 

בנק דיסקונט


בנק דיסקונט נוסד בשנת 1935 על ידי משפחת רקאנטי.
לבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית בכל תחומי הבנקאות.
קבוצת דיסקונט הינה הקבוצה הבנקאית השלישית בגודלה בישראל לאחר בנק לאומי ובנק הפועלים. 
לבנק דיסקונט רשת של כ – 150 סניפים בישראל.

לבנק שתי חברות בת בנקאיות בישראל:
בנק מרכנתיל דדיסקונט -  אשר פרוס על פני 79 סניפים ומעניק שירותים למגוון מגזרי האוכלוסייה השונים,
בנק דיסקונט למשכנתאות - אשר מהווה את הזרוע העיקרית של הקבוצה בתחום המשכנתאות.

בנוסף, הבנק מחזיק בחברה כלולה (26.4%) – "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ".

סך מאזן הקבוצה בשנת 2010 עמד על למעלה מ 180 מיליארד ש"ח


הסתייגויות

אין באמור לעיל בכדי לציין מיהו הבנק הטוב ביותר בישראל

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס