bester - רק הטובים ביותר

שלושת הבנקים למשכנתאות הגדולים בישראל

The three largest mortgage banks in Israel

 |  24/4/2012 מספר 1000184 דרגו:

שלושת הבנקים המובילים בתחום המשכנתאות הם בנק מזרחי טפחות, בנק לאומי ובנק הפועלים.

המחקר

שלושת הבנקים למשכנתאות הגדולים בישראל

על פי הדוחות הכספיים של הבנקים למשכנתאות לשנת 2011 כפי שרוכזו בידי העיתון גלובס עולה כי אין שינוי מהותי בנתחי השוק של שלושת הבנקים השולטים בענף.

הבנק המוביל בתחום הוא בנק מזרחי טפחות עם נתח שוק של כ 33% והיקף הלוואות חדשותבשנת 2011 של 18,437 מליוני ש"ח

הבנק השני בתחום הוא בנק לאומי עם נתח שוק של כ 24% והיקף הלוואות חדות בשנת 2011 של 11,930 מליוני ש"ח.

הבנק השלישי בתחום הוא בנק הפועלים עם נתח שוק של 22.7% והיקף משכנתאות בשנת 2011 של 11,303 מליוני ש"ח.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס