bester - רק הטובים ביותר

הדברים שחשוב לדעת על מנת לקחת את המשכנתא הטובה ביותר

 |  17/1/2013 מספר 1000357 דרגו:

יועצת המשכנתאות של BESTER גב' מיכל לבב הדר, ריכזה עבורכם את האינפורמציה החשובה ביותר לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משכנתא קיימת. הנתונים נכונים ליום 16.01.13.

המחקר

הדברים שהכי חשוב לדעת על מנת לקחת את המשכנתא הטובה ביותר
 
יועצת המשכנתאות של BESTER גב' מיכל לבב הדר, ריכזה עבורכם את האינפורמציה החשובה ביותר לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משכנתא קיימת. הנתונים נכונים ליום 16.01.13.

שיעורי ריביות

נכון לתחילת שנת 2013 הטווח המקובל של שיעורי ריביות בכל הבנקים הינו כדלקמן:

מסלול ריבית משתנה

מקובל להצמיד את הריבית לריבית הפריים שמפרסם בנק ישראל (נכון למועד כתיבת שורות אלו ריבית הפריים הינה 3.25 % לשנה).
טווח הריביות המקובל במסלול זה הינו פריים מינוס 0.8% עד 1.1%.

דהיינו שיעור הריבית השנתי נע בין 2.67% ל 2.37% לשנה.

מסלול ריבית צמודה

מסלול זה מצמיד את המשכנתא למדד המחירים לצרכן. יש לקחת הנחת אינפלציה של 3% לשנה.

שיעור הריבית המקובל במסלול זה הינו צמוד + 1.9% עד צמוד + 2.6%

מסלול ריבית קבועה

במסלול זה הריבית קבועה ואינה משתנה, לתקופה המבוקשת.

שיעור הריבית נע בין 3.75% לתקופות קצרות יחסית, ל 5.5% לתקופות ארוכות יותר.

עמלות

העמלות בכל הבנקים הינן פחות או יותר זהות והן כמפורט להלן:

עמלת פתיחת תיק 0.25% מגובה המשכנתא.

עלות לקיחת שמאי

העלות שהבנקים לוקחים בין הערכת שמאי הינה בין  600 ₪  ל 1,300 ₪ (נכסים עד 2 מליון ₪ ).

מעל עלות נכס של שני מליון ש"ח עלות השמאות גבוהה יותר.

לאחר שגילינו לכם את הדברים שנראו לכם עד כה כמרכזיים ביותר בכל הנוגע למשכנתא, אנו חייבים לציין כי זו היא רק תחילת הדרך.

הדבר המרכזי ביותר בלקיחת משכנתא הוא התמהיל של המשכנתא!

לבנקים יש אינטרס מובהק למשוך את הלקוח לכיוון מסויים, כאשר ללקוח עצמו יש פעמים רבות אינטרס הפוך.

בניית תמהיל נכון והתאמת המסלולים לצרכים הפיננסים שלכם, היא למעשה הדבר המרכזי והחשוב ביותר בלקיחת המשכנתא.

התמהיל, או הרכב המשכנתא שאמור להבנות שונה ממשפחה למשפחה בהתאם לתכנון הפיננסי המתאים לה.
מאוד מומלץ לקחת יועץ משכנתאות עצמאי ובלתי תלוי שילווה אתכם בתהליך ויחסוך לכם עשרות אלפי ₪.
 
מיחזור משכנתא

המשכנתא אינה עיסקה חד פעמית , ויש לבדוק את עיסקת המימון מפעם לפעם (מומלץ אפילו על בדיקת אחת לשנה).

תנאי השוק משתנים, המסלולים מתחדשים והריביות משתנות והדבר המהותי ביותר – אנחנו משתנים, צרכי המשפחה משתנים.
מיחזור משכנתא עשוי לחסוך לך עשרות ומאות אלפי שקלים וייעוץ אובייקטיבי  למשכנתא יחסוך לך עשרות ומאות אלפי שקלים ( בדוק! באחריות!!!!)

לקבלת הצעות מיועצי משכנתא בלתי תלויים - לחץ כאן
לקבלת הצעות מבנקים למשכנתאות -  לחץ כאן


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס