bester - רק הטובים ביותר

חברות ניהול הקניונים הטובות ביותר

Best mall management companies

 |  7/3/2012 מספר 1000123 דרגו:

החברות יובלים ופרומול הינן שתי החברות המרכזיות המנהלות קניונים ומרכזים מסחריים בישראל. מדובר בחברות המעניקות שרותי ניהול לבעלי קניונים ומרכזים מסחריים, בשונה מחברות ניהול שהינן בשליטת בעלי הקניון ולמעשה הינן הזרוע הארוכה שלו.

יובלים (Yuvalim)


הצג טלפון דוד אבידן 12, תל-אביב 69620   דוא"ל 

המחקר

חברות ניהול הקניונים הטובות ביותר

שוק הקניונים והמרכזים המסחריים בישראל מאופיין בריכוזיות רבה. מרבית השוק נשלט על ידי שלושה גופים מרכזיים, קבוצת עזריאלי, קבוצת מליסרון וחברת ביג.

מרבית המרכזים המסחריים והקניונים בישראל מנוהלים באופן ישיר על ידי הבעלים שלהם. חברות ניהול מיוחדות מוקמות עבור כל קניון ומרכז ניהו על ידי הבעלים של הקניון, ולמעשה משמשות זרוע ניהולית שלו.

לפיכך הנתח של חברות ניהול חיצוניות בשוק הינו קטן באופן יחסי.

בשוק קיימות שתי חברות חיצוניות שהתמחותן היא ניהול קניונים ומרכזים מסחריים עבור צדדים שלישיים.

החברה הראשונה והותיקה היא חברת יובלים בשליטת מר אלברט עמית. יובלים מתמחה בתכנון שיווק וניהול של מרכזים מסחריים, החל משלב היזום ועד לשלב הניהול. ליובלים ניסיון רב ועשיר בשיקום קניונים ומרכזים מסחריים שנקלעו לקשיים. בין ההצלחות הבולטות של יובלים שיקום קניון חיפה, שיקום קניון סירקין, ושיקום קניוןאביה בבאר שבע. ליובלים נסיון עשיר ביזום והקמת מרכזים מסחריים יעודיים. כגון מתחמי מסחר בבתי חולים שדות תעופה ועוד. עד היום טיפלה יובלים בעשרות פרוייקטים מסחריים בישראל ובעולם.

חברת פרומול הינה הזרועה לניהול מרכזים מסחריים וקניונים של קבוצת נכסי ישראל, חברת הניהול הגדולה בישראל לבנייני משרדים וחניונים. פרומול מנוהלת על ידי מר עופר שכטר אחד מותיקי תחום הקניונים והמרכזים המסחריים בישראל. החברה מנהלת פרוייקטים בפריסה ארצית.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס