bester - רק הטובים ביותר

אתר האינטרנט הטוב ביותר לגלישת רוח

Best website for windsurfing

 |  29/8/2012 מספר 1000200 דרגו:

רון בראל מבכירי הגולשים  בישראל הקים אתר  שמטרתו מתן טיפים, הדרכות, תמונות, וסרטים בנוגע לגלישה.
במסגרת האתר הוא תורם לקוראים מנסיונו הרב בתחום.

משוגע על גלישה - רון בראל

משוגע על גלישה - רון בראל (.wind-surf.co.il)

האתר "משוגע על גלישה" הנכתב על ידי רון בראל הוא אתר יחודי המספק הדרכה והסברים עמוקים ויסודיים למתחילים בתחום גלישת הרוח


  אתר 

המחקר

אתר האינטרנט הטוב ביותר לגלישת רוח

רון בראל אחד מבכירי גולשי הרוח בישראל הקים אתר שמטרתו מתן טיפים, הדרכות, תמונות, וסרטים בנוגע לגלישה.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס