bester - רק הטובים ביותר

חברות הדלק הגדולות בישראל

Major fuel companies in Israel

 |  10/4/2012 מספר 1000174 דרגו:

חברת הדלק פז היא חברת הדלק הגדולה בישראל. החברה כמעט ומכפילה מבחינת המחזור את החברות הבאות במדרג אחריה, החברות דור אלון או דלק.

סונול

חברת סונול הינה חברת הדלק הרביעית בגודלה בישראל. מחזור המכירות של סונול בשנת 2011 עמד על כ 4,800 מלוני ש"ח


דלק

חברת דלק היא חברת הדלק השניה בגודלה בישראל עם מחזור מכירות של כ 6,200 מליוני ש"ח בשנת 2011


פז

פז חברת הדלק הגדולה בישראל עם מחזור מכירות שנתי בשנת 2011 של 11,500 מליוני ש"ח


דור אלון

דור אלון היא חברת הדלק השלישית בגודלה בישראל. מענין לציין כי דור אלון אינה חברה ותיקה בענף והיא עקפה את חברת סונול שהינה מותיקון הענף בישראל. מחזור המכירות של דור אלון בשנת 2011 היה בסביבות 6,000 מליוני ש"ח


המחקר

חברות הדלק הגדולות בישראל

חברת הדלק פז היא חברת הדלק הגדולה בישראל. החברה כמעט ומכפילה מבחינת המחזור את החברות הבאות במדרג אחריה, החברות דור אלון או דלק.

הנתונים לעיל מבוססים על הדוחות הכספיים לשנת 2011 של החברות כפי ברוכזו על ידי עיתון גלובס ביום 8/4/2012.

הנתונים כוללים גם את מכירות חנויות הנוחות הנמצאות בתחנות הדלק.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס