bester - רק הטובים ביותר

החברות המובילות בתחום סריקת מסמכים, מפתוח וטיוב נתונים

Leading companies in document scanning, indexing and data cleansing

 |  26/10/2012 מספר 1000293 דרגו:

החברות המפורטות להלן הן המובילות בתחום סריקת המסמכים, המפתוח וטיוב הנתונים.

טלדור (Taldor)

טלדור היא אחת מחברות ה IT המובילות בישראל.

לטלדור מחלקה גדולה העוסקת בניהול מסמכים. בין לקוחותיה הגדולים הביטוח לאומי וחברת הביטוח מיגדל


  אתר 

סופר אימג'

סופר אימג' מתמחה בניהול מסמכים ומידע, סריקת מסמכים למחשב, הפקת מיקרופילם, מיקרופיש וסריקתם, והיא אחת החברות המובילות את הענף בישראל.
פעילותה מקיפה את תחומי הסריקה לכל סוגי וגודלי המסמכים, הקלדת נתונים (יצירת מאגרי מידע), פיענוח נתונים, הפקת מיקרופילם ומיקרופיש וסריקתם, פיתוח ומכירת תוכנות לתחומים אלו, מכירת ציוד וייעוץ בהקמת ארכיונים ממוחשבים. 
סופר אימג' נמנית על קבוצת מיקרודף העוסקת מאז שנת 1975 בכל תחומי מיזעור, איחזור וניהול המידע.


הצג טלפון דרך השלום 2, תל-אביב 67892   אתר    דוא"ל 

אימג'סטור (Image store)

חברת אימג'סטור מערכות הוקמה בשנת 1991 למתן שירותי סריקה וזיעור, וכיום היא אחת החברות המובילות בתחום בישראל.
 
אימג'סטור משמשת כ-"בית מערכות" בתחומי "אירכוב האלקטרוני" דהיינו, דימות אלקטרוני (Imaging), מיקרוגרפיה (Microfilm / Microfiche / COM), ופענוח טקסטואלי (OCR / OMR / ICR) של מסמכים שנסרקו (תסריקים-Images), והמרתם לקובץ דיגיטלי.


הצג טלפון המגשימים 3, פתח תקוה   אתר    דוא"ל 

גאודע

גאודע נוסדה בשנת 1999 והיא אחת החברות המובילות בארץ בתחום ניהול המסמכים, במיוחד והיא המובילה המובהקת בתחום ניהול מסמכי מקרקעין ותוכניות בניה.


הצג טלפון המלאכה 3, תל-אביב 67215   אתר 

ITTI

החברה נוסדה בשנת 1972, הינה והיא אחת החברות הותיקות והגדולות בישראל במתן פתרון כולל להמרת ניירת ומסמכים למידע ואימג' אמינים. חלוצת הייצור בישראל, בתחום המיקרוגרפיה (מזעור למיקרופילם/מיקרופיש) ובתחום הדימות האלקטרוני (סריקה ומפתוח - לדיגיטציה). 
 


הצג טלפון זבוטינסקי 168, בני-ברק 51360   אתר 

המחקר

החברות המובילות בתחום סריקת מסמכים, מפתוח וטיוב נתונים

תחום סריקת המסמכים המפתוח וטיוב הנתונים כולל בתוכו את התחומים הבאים:אירכוב האלקטרוני ; מיקרוגרפיה; פענוח טקסטואלי  של מסמכים.

כמו כן כולל התחום: סריקתכרטיסי צהר; סריקת מיקרופילם; מיקרופיש; סריקת תוכניות ושרטוטים; וטיוב נתונים.

החברות המובילות את התחום בישראל פורטו מעלה.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס