bester - רק הטובים ביותר

בית הדפוס המוביל בתחום הדיוור

Leading printing house in mailing

 |  30/8/2012 מספר 1000202 דרגו:

דפוס בארי הוא מפעל הדפוס המוביל בישראל באספקת שרותי הדפסה ודיוור מתקדמים בישראל.

דפוס בארי (Beeri prinres)

דפוס בארי הוא בית הדפוס המוביל בישראל לשרותי הדפסה ודיוור.


הצג טלפון   אתר    דוא"ל 

המחקר

דפוס בארי הוא מפעל הדפוס המוביל בישראל באספקת שרותי הדפסה ודיוור מתקדמים,  לדפוס בארי ניסיון מוכח של עשרות שנים בתחום הדפוס הדיגיטלי, בתהליכי גימור ועיטוף חדשניים ובמתן שרותים מקיפים - החל בעיצוב המוצר וכלה בדיוור ושילוח.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס