bester - רק הטובים ביותר

חברות הגז הגדולות בישראל

Israel's largest gas companies

 |  2/9/2012 מספר 1000210 דרגו:

חברות הגז המובילות בישראל הן:

סופרגז (supergas)

החברה נוסדה בשנת 1953 והיא נחשבת לאחת מחברות הגז המובילות בישראל. כיום החברה בשליטת גרנית הכרמל השקעות בע"מ


הצג טלפון פריסה ארצית ,   אתר 

אמישראגז (Amisragas)

החברה נוסדה בשנת 1949 והיא אחת מספקיות הגז הגדולות בישראל1700701702


הצג טלפון פריסה ארצית ,   אתר 

פזגז (Pazgas)

החברה היא מקבוצת "פז" אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות בישראל. בתחום הגז החברה נימנת על החברות המובלות את התחום בישראל.


פריסה ארצית ,   אתר 

המחקר

חברות הגז המובילות בישראל הן (הסדר אינו מחייב) אמישראגז, פזגז, וסופרגז


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס