bester - רק הטובים ביותר

הספקים המובילים בתחום המזון והמשקאות בישראל

 |  12/5/2013 מספר 1000443 דרגו:

להלן שמות הספקים המובילים בתחום המזון והמשקאות בישראל נכון לאמצע שנת 2013.

קבוצת אסם

קבוצת אסם מחזיקה בסביבות 10% מהשוק


תנובה

קונצרן תנובה שולט על כ- 17% מהשוק בישראל והוא הקבוצה הגדולה בישראל


קבוצת יוניליבר ישראל

הקבוצה מחזיקה בסביבות 3.7% מהשוק


החברה למשקאות קלים

החברה למשקאות קלים בעלת המותג קוקה קולה ומחלבות טרה מחזיקה כ 6.5% מהשוק


קבוצת שטראוס גרופ

קבוצת שטראוס הכוללת גם את עלית אוחזת בסביבות 12% משוק המזון והמשקאות בישראל


קבוצת נטו

קבוצת נטו מחזיקה בסביבות 5% מהשוק


המחקר

הנתונים לעיל פורסמו על ידי אילנית חיות בעיתון גלובס ביום 12/5/22013 ומבוססים על נתוני סטורנקס.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס