bester - רק הטובים ביותר

יצרניות החלב המובילות בישראל

Israel's leading dairy producers

 |  4/4/2012 מספר 1000167 דרגו:

שוק החלב נמצא בשנה האחרונה במוקד ההתעניינות הציבורית, בעיקר עקב טענות לרמת מחירים גבוהה של מוצרי החלב בישראל אל מול מוצרים מקבילים במדינות המערב.

המחקר

יצרניות החלב המובילות בישראל

שוק החלב נמצא בשנה האחרונה במוקד ההתעניינות הציבורית, בעיקר עקב טענות לרמת מחירים גבוהה של מוצרי החלב בישראל אל מול מוצרים מקבילים במדינות המערב.

במאמר זה נסקור בקצרה את שלושת השחקנים המרכזיים בשוק החלב בישראל, הלא הם: תנובה, שטראוס וטרה.

מנתונים שהגיעו לידי בסטר עולה כי נתח השוק של כל אחת מהשחקניות הגדולות הינו כדלקמן:

תנובה: כ- 60%

שטראוס כ- 25%

טרה כ- 10%


להלן סקירה קצרה אודות כל אחת מהשחקניות המרכזיות, כפי שמפורט בפרסומיהן הרישמיים:


תנובה

ראשיתה של תנובה בשנת 1926, כאשר המושבים והקיבוצים החליטו - לרכז ולאגד את הטיפול בכל שלבי העיבוד, הייצור והשיווק של תוצרת חקלאית טרייה.

תנובה התפתחה במקביל להתפתחות היישוב  בארץ, ולאחר הקמת המדינה היה לתנובה חלק חשוב בהתפתחות כלכלת ישראל.

תנובה השיקה במהלך שנותיה עשרות מותגים ומאות מוצרים חדשים, יצרה סטנדרטים חדשים של איכות וחדשנות.

 ב-7 לינואר 2008 הושלמה עסקת המכירה שנחשבה לאחת העסקאות המורכבת ביותר בתולדות המשק. בעסקה זו הועברה הבעלות בתנובה לידיים פרטיות.

שיעור האחזקות (בעקיפין) בתנובה לאחר המכירה הוא:  אייפקס (56%), מבטח שמיר (20.7%) ותאגיד האחזקות של הקיבוצים (23.3%)

שטראוס


קבוצת שטראוס, קבוצת המזון והמשקאות השנייה בגודלה בישראל (מורכבת בעיקר ממיזוג של קבוצת שטראוס עם חברת עלית), היא כיום חברה בינלאומית המעסיקה כ-13,500 עובדים ומפעילה 25 אתרי ייצור ב-21 מדינות.

הקבוצה מציגה צמיחה רציפה מזה שש שנים , ומחזור הפעילות שלה הגיע ל- 6.85 מיליארד ש"ח בשנת 2010, כש-46 אחוזים מתוכו נובעים מפעילות בינלאומית.

קבוצת שטראוס מתמקדת בחמישה תחומים מרכזיים:
שטראוס ישראל,
שטראוס קפה,
שטראוס מים,
מקס ברנר
ושטראוס צפון אמריקה.


ישראל היא בסיס הבית של קבוצת שטראוס. החברה בישראל פעילה  בקטגוריות מגוונות החל מחלב, סלטים , חטיפים , ממתקים, קפה ומים

טרה


מחלבת טרה היא מיצרניות מוצרי החלב השלישית בגודלה בישראל.

טרה מעסיקה כ- 600 עובדים וקולטת 135 מיליון ליטר חלב בשנה מכ-160 רפתות.

62 שנה לאחר שנוסדה (בשנת 2004), הצטרפה מחלבת טרה לאחת הקבוצות הגדולות בארץ בתחום מוצרי הצריכה, קבוצת קוקה קולה. הרכישה הצעידה את טרה קדימה ותרמה לה בקידום פעילותה השיווקית, הצרכנית והעסקית.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס