הקבלנים המובילים בענף חשמל סיווג מירבי א'5

The leading electrical contractors in '5 maximum classification

 |  18/10/2012 מספר 1000265 דרגו:

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בתחום החשמל בסיווג המירבי א'5, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה. שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

המחקר

הקבלנים המובילים בתחום החשמל בסיווג המירבי א'5 הם:

עמודה1 שם הקבלן  ישוב רחוב מס שם הענף קבוצה סיווג  מוכר 
הקבלן אלקטרה  בעמ ראשון לציון ספיר 1 חשמלאות א 5 5
הקבלן מנוליד אלקטרו מכניקה בע"מ  באר שבע הפלדה 24 חשמלאות א 5 5
הקבלן אפקון התקנות ושירותים בע"מ פתח תקוה ת ד  3120 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן אלקו התקנות ושירותים בעמ נתניה האומנות 12 חשמלאות א 5 5
הקבלן אחים נתן עב הנדסה בנאיות בעמ ירושלים יאיר 6 חשמלאות א 5 5
הקבלן סיגנלור בעמ חולון המלאכה 39 חשמלאות א 5 5
הקבלן מרכז לחשמל באזור בעמ חולון המלאכה 5 חשמלאות א 5 5
הקבלן סולוביציק הנדסת חשמל בעמ חיפה הס 22 חשמלאות א 5 5
הקבלן שירותים חשמליים מכנים בעמ חולון הפלד 1 חשמלאות א 5 5
הקבלן ארדן הנדסת חשמל בעמ קיסריה פארק תעשיות קיסריה 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן ח ש ק ל עבודות חשמל בעמ כפר שמריהו ת.ד 831 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן שוב אלי הנדסת חשמל בעמ באר שבע ת.ד. 1477   חשמלאות א 5 5
הקבלן אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בעמ ראשון לציון משה שרת 28 חשמלאות א 5 5
הקבלן אחים שוקרון קבלנים לעב חשמל בע באר שבע   0 חשמלאות א 5 5
הקבלן כהן את בן דוד חשמל ותקשורת בעמ ירושלים הרטום 16 חשמלאות א 5 5
הקבלן א פ ס ק תעשיות בעמ חיפה ת ד 10083 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן אפקון ייצור והתקנות דרום בעמ פתח תקוה ת ד  3120   חשמלאות א 5 5
הקבלן מנורה איזו אהרון בעמ חיפה סירקין 15 חשמלאות א 5 5
הקבלן ארדן פרוייקטים (1985) בעמ נתניה הגביש 4 חשמלאות א 5 5
הקבלן מיכאל מרדכי בעמ צור יגאל חלמיש 1 חשמלאות א 5 5
הקבלן אפקון בקרה ואוטומציה בעמ פתח תקוה ת ד  3120   חשמלאות א 5 5
הקבלן שניידר הנדסת חשמל בעמ עפולה העמל 2 חשמלאות א 5 5
הקבלן אסנת חב לעב קבלניות בעמ ראשון לציון חיים בן אפרים 5 חשמלאות א 5 5
הקבלן רל אלקטריק תעשיות 1986 בעמ טבריה אזור התעשיה 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן י י כהן הנדסת חשמל בעמ תל אביב -יפו סמ הר ציון 14 חשמלאות א 5 5
הקבלן איגנשטיין את פינס 1981 בעמ ניר צבי הצאלון 13 חשמלאות א 5 5
הקבלן אלמור חשמ התק ושרותים 1986 בעמ אשקלון חוצות היוצר 22 חשמלאות א 5 5
הקבלן קוי חשמל תא חב לעב קבלניות בעמ חיפה סירקין 15 חשמלאות א 5 5
הקבלן שכון עובדים בעמ רמת גן שלם 3 חשמלאות א 5 5
הקבלן א הנדל  מתקני חשמל בעמ הרצליה ת ד  2153 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן מ דרורי שרותי חשמל בעמ רעננה ת ד  244 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן טלמניע בעמ תל אביב -יפו גליל - קרית שדה התעופה 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן גביש קבלני חשמל 1987 בעמ אלישמע משק 29 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן אינטראלקטריק התקנות 1983 בעמ נצרת עלית ת ד  609 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן אנרקו אנטרפרייז בע"מ רעננה הסדנא 2 חשמלאות א 5 5
הקבלן סימנס ישראל בעמ גדרה ת.ד 365 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן דלקיה אנרגיה ושירותים בעמ תל אביב -יפו דובנוב 10 חשמלאות א 5 5
הקבלן רל אלקטריק  אחזקות 1996  בעמ      טבריה אזור תעשיה 0 חשמלאות א 5 5
הקבלן אורד מערכות בקרה בעמ חולון המלאכה 39 חשמלאות א 5 4
הקבלן משב הנדסת קרור ומזוג אויר בעמ נתניה הגביש 4 חשמלאות א 5 1


הסתייגויות

נתוני הדו"ח מבוססים על נתונים שהתקבלו בידי המערכת בשנת 2008. בכל מקרה מוצע לבדוק הן ברשם הקבלנים והן במשרד האוצר האם הקבלנים המפורטים לעיל עדיין עומדים בתנאים. הדו"ח אינו כולל קבלנים הרשומים בסיווג הבניה הכללי ורשאים לבצע את כל עבודות הבניה.

הסתייגות כללית

בעריכת דו"ח בדבר 'הקבלנים המובילים בענף חשמל סיווג מירבי א'5' בתחום קבלנים, חשמל עשתה המערכת את המיטב על מנת לאתר את המובילים והבולטים בתחום. מובן כי מטבע הדברים יתכנו טעויות ו/או השמטות של גופים ו/או מוצרים ו/או שירותים שהיו אמורים להיות מצויינים בדו"ח ולא צויינו בו, ואין באי ציונם בדו"ח בכדי לפגוע באיכותם ו/או טיבם ו/או בכדי להעיד כל עדות ו/או קביעה ביחס אליהם. כמו כן מובהר כי סדר הופעת הגופים ו/או הנסקרים בדו"ח 'הקבלנים המובילים בענף חשמל סיווג מירבי א'5' אינו קובע את דרוגם הפנימי בסקר והוא נקבע על פי שיקולי המערכת בלבד. המידע בדו"ח 'הקבלנים המובילים בענף חשמל סיווג מירבי א'5' מובא לעיון הציבור ולשימושו כאמצעי עזר בלבד וללא כל אחריות. המערכת אינה אינה אחראית לכל שימוש שנעשה בדו"ח ובמידע הכלול בו ו/או לאמינות ודיוק המידע בדו"ח. אין בדו"ח קביעה באשר לאיכות הגופים הכלולים בו ו/או ביחס למוצרים ו/או שרותים הניתנים על ידם ו/או ביחס לכדאיות בהתקשרות עם אותן גופים ו/או רכישת המוצרים ו/או השרותים שלהם.המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה מהשימוש בדו"ח ו/או באתר ו/או במידע הכלול בהם, ועל הקורא לעשות את בדיקותיו באופן עצמאי.

לכל מונחי האיכות הכלולים בדו"חות המערכת או בדו"ח הספיציפי הנ"ל, לרבות המונחים הבאים, תינתנה המשמעויות המפורטות בעמוד הראשי של האתר, מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי למונחים הבאים: הטוב ביותר; הטובים ביותר; הכי טוב; הכי טובים; הכי טובה; הטובה ביותר; הכי טובות; הטובות ביותר; המשתלם ביותר; המשתלמים ביותר; הכי כדאי; הכדאי ביותר; הכי משתלם; הכי משתלמים; היוקרתי ביותר; היוקרתיים ביותר; הכי יקר; הכי יוקרתי; הכי יוקרתיים; הגדול ביותר; הגדולים ביותר; הגדולים ביותר; המובילים; הראשונים; החזקים ביותר; הנפוץ ביותר; הנפוצים ביותר; המפורסם ביותר; המובילה ביותר; המוביל ביותר; , וכל מונח דומה, תהינה המשמעויות הנתונות להם בהגדרות בעמוד הפתיחה של האתר.


איתור קבלני הבניה המובילים בתחום החשמל בסיווג המירבי א'5

כתוב לנו

מחק טופס

קבלנים

קבלני הבניה הגדולים המובילים בישראל - סיווג ג'2 - עד 7 מליון ש"ח

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בסיווג ג'2 בעלי היתר לביצוע עבודות בהיקף של עד 7 מליון ש"ח, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה.
שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.

קבלנים

קבלני הבניה הגדולים המובילים בישראל - סיווג ג'1 - עד 3.5 מליון ש"ח

איתרנו עבורכם את קבלני הבניה המובילים במדינת ישראל בסיווג ג'1 בעלי היתר לביצוע עבודות בהיקף של עד 3.5 מליון ש"ח, ושמותיהם מפורטים בדו"ח מטה.
שמות הקבלנים נבחרו על בסיס הסיווג ברשם הקבלנים ועל בסיס הסיווג שקיבלו לביצוע עבודות למשרדי הממשלה (קבלן רשום). סדר הרשימה אינו קובע את איכות וגודל הקבלן.