bester - רק הטובים ביותר

משרדי עורכי הדין המובילים בתחום הארנונה

The leading law firms in the field of property taxes

 |  15/11/2012 מספר 1000341 דרגו:

להלן המשרדים המתמחים בתחום הארנונה ואשר מייצגים נישומים ולא רשויות.

שמואל בורסי, משרד עו"ד

משרד עו"ד שמואל בורסי הינו ממובילי תחום הטיפול בהיטלי פיתוח ובניה, ארנונה והיטלי השבחה. המשרד הינו מהוותיקים בתחום הנ"ל והוא עוסק בעיקר בייצוג נישומים אל מול הרשויות, בניגוד למשרדים המייצגים את הרשויות עצמם.


הצג טלפון קרליבך 15, תל-אביב 67132   דוא"ל 

יצחק מיוחס משרד עו"ד

משרד עורכי הדין יצחק מיוחס ושות' מתמחה בהפחתת מיסוי נדלן והוא מבין המשרדים המובילים והותיקים המתמחים בתחום זה.
צוות המשרד בעל נסיון מיוחד בתחומים- מיסוי ממשלתי, מיסוי מוניציפאלי, תשלומים למנהל מקרקעי ישראל ותביעות פיצויים בגין ירידת ערך והפקעות מקרקעין. לצוות עורכי הדין במשרד קשרי עבודה מצויינים עם כל הרשויות בארץ
בין לקוחות המשרד ניתן למצוא גופים וחברות מהגדולים במשק.


כץ, גבע אצקוביץ משרד עו"ד

משרד עורכי הדין כץ, גבע ואיצקוביץ מתמחה בתחום מיסוי מוניציפאלי, תכנון ובניית מקרקעין.
מייסדי המשרד הם עורכי הדין ארז גבע, מוטי איצקוביץ ואלכס כץ והם בעלי ידע מקצועי ומוניטין רב בתחומי ההתמחות של המשרד.


לקבלת הצעות מעו"ד המובילים ועורכי דין מעולים נוספים המתמחים בתחום

מלא את הפרטים מטה ונציגינו המקצועיים יתאימו לכם את עורכי הדין המקצועיים בתחום שדרוש לכם


עו"ד רוסטוביץ

משרז עורכי הדין הנריק רוסטוביץ ושות' הוקם בשנת 1976 והוא מתמחה בתחומים- מיסוי של רשויות מקומיות, מסי מדינה, מקרקעין ומשפט מסחרי.
תחומי ההתמחות בקטגוריית מיסוי של רשויות מקומיות כוללים- ארנונה עירונית, אגרת בנייה, היטל השבחה, אגרות והטלי פיתוח, תכנון המס וייצוג בפני הרשויות המקומיות, בתי המשפט וועדות הערר.
בין לקוחות המשרד ניתן למצוא רשויות מקומיות, קבלני בניין, תאגידים מסחריים ובעלי עסקים.


פלג, כהן, דויטש מוסקוביץ משרד עו"ד

משרד עורכי הדין פלג, כהן, דויטש הוקם על ידי עורכי הדין רונית פלג ואיתי כהן ומתמחה במיסיו נדלן עם התמחות מיוחדת בתחומי המיסוי העירוני והשלכותיהם על גופים מהמרכז העסקי והמוסדי.
לצוות המשרד נסיון בהפחתת חיובי ארנונה, חיובי מים ואגרות ביוב, אגרות בניה והטלי פיתוח, חיובי מינהל מקרקעי ישראל, תביעות ייצוגיות בתחום המיסוי העירוני והטלי השבחה.


המחקר

בדו"ח לעיל צויינו המשרדים המובילים בתחום הארנונה ואשר מתמחים בייצוג נישומים אל מול הרשויות.

הדו"ח של המובילים בתחום יצוג הרשויות מופיע בנפרד.

סדר ההופעה בדוח אינו מלמד על איכות הנסקרים.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס