bester - רק הטובים ביותר

חמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל

The five largest accounting firms in Israel

 |  21/10/2012 מספר 1000284 דרגו:

משרדי רואי החשבון מפירמות רואי החשבון הגדולות בעולם. משרדים אלו מעניקים את כל שרותי החשבונאות לחברות המובילות במשק הישראלי.

ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי קסירר

משרד רואה החשבון הגדול בישראל. המשרד מעסיק מעל 600 רואי חשבון וכ 1700 עובדים.
 

שרותי המשרד כוללים ראיית חשבון, מיסים, ייעוץ עסקי וליווי עסקאות, עם ותק של למעלה מ-70 שנה. המשרד מספק שרותים לתאגידים גדולים, חברות רב לאומיות, חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות בישראל, חברות הישראליות הנסחרות בארה"ב ואירופה, חברות בינוניות, קטנות וחברות סטארט-אפ.
 


הצג טלפון עמינדב 1, תל-אביב   אתר 

PWC קסלמן וקסלמן

אחד מחמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל.  PwC Israel היא פירמת שירותים פיננסיים מקצועיים מובילה בשוק הישראלי ופעילה מאז שנת 1924. הפירמה מונה 51 שותפים וכ- 1,000 עובדים מקצועיים, בהם רואי חשבון, כלכלנים, משפטנים, מוסמכים במינהל עסקים, אנשי תוכנה ומנתחי מערכות, מהנדסים ועוד.

כנהוג ברשת הבינלאומית, שירותינו מתחלקים לשלושה תחומים עיקריים, אשר לכל אחד מהם מערך של התמחויות, והם ערוכים לענות על דרישות לקוחותינו, אשר פעילים בשווקים הגלובליים בתחומים הבאים:   ביקורת ודיווח כספי;  ייעוץ מס   וייעוץ עסקי
 


הצג טלפון מגדל הסחר המרד 25, תל-אביב 68125   אתר 

BDO זיו האפט

BDO זיו האפט, משרד ראיית חשבון ויעוץ עסקי, הינו חלק מהרשת הבינלאומית BDO הפרושה בלמעלה מ-135 מדינות. המשרד בין חמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל ומעסיק מעל 350 רואי חשבון ומעל 1000 עובדים בסה"כ


DELOITTE בריטמן אלמגור זהר

אחד מחשמת משרדי רואי החשבון המובילים בישראל. המשרד מעסיק כ 300 רואי חשבון וכאלף עובדים בסך הכל.


KPMG סומך חייקין

אחד מחמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל. המשרד מעסיק כ 400 רואי חשבון וכאלף עובדים בסה"כ.


המחקר

חמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל

כל משרדי רואי החשבון המפורטים לעיל הינם חלקים מפירמות רואי החשבון הגדולות בעולם. משרדים אלו מעניקים את כל שרותי החשבונאות לחברות המובילות במשק הישראלי.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס