bester - רק הטובים ביותר

חברות פרסום חוצות המובילות בישראל

Leading outdoor advertising companies in Israel

 |  31/8/2012 מספר 1000206 דרגו:

החברות המובילות בישראל בתחום שילוט החוצות הן:

מקסימדיה (Maxsimedia)

מקסימדיה היא אחת מחברות פרסום חוצות הגדולות והמובילות בישראל. לטענת החברה ברשתות מעל 50,000 מ"ר של שטחי פרסום בחשיפה גבוהה.


הצג טלפון אלטלנה 14, ראשון לציון 75150   אתר    דוא"ל 

רפיד (Rapid)

רפיד הינה אחת החברות המובילות בישראל בתחום פרסום חוצות. לטענת החברה היא מפעילה כ 1300 שלטי חוצות, כ 3000 מתקני פרסום מוארים ו- 15 טלוויזיות חוצות. החברה הינה מקבוצת הכשרת היישוב.


הצג טלפון   אתר    דוא"ל 

המחקר

החברות המובילות בישראל בתחום שילוט החוצות הן החברות המפורטות מעלה (הסדר אינו מחייב).

שילוט חוצות כולל שלטים הממוקמים בצירי התנועה. מקובל לחלק את ענף שילוט החוצות מספר קטגוריות משנה:

בילבורדס

ריהוט רחוב

עמודי שילוט

שילטי ענק


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס