bester - רק הטובים ביותר

אתרי המשחקים הטובים ביותר לגיל הרך

Best preschool gaming sites in Israel

 |  24/3/2013 מספר 1000420 דרגו:

להלן הכוונה לאתרי המשחקים הטובים ביותר לגיל הרך עם דגש על למידה.

הסוד של מאיה

הסוד של מיה הוא אתר אינטרנט מבית מטח המיועד לילדים בגיל 3 עד 7. המטרה העיקרית של האתר היא לפתח את יכולותיהם של הילדים באופן המתאים להם ולרמתם, ולעשות זאת תוך כדי משחק, יצירה והנאה.


הצג טלפון   אתר    דוא"ל 

הופ (hop)

האתר נועד להרחיב את החוויה הנוצרת מעל גבי מסך הטלוויזיה ולהעבירה גם על פלטפורמת מחשב.  
האתר מאפשר לילד לימוד בקצב אישי והפנמה של המושגים והערכים אליהם הוא נחשף בערוץ.


  אתר 

בדיקה לליד מהיר

אחת שתיים שלוש


המחקר

אתרי המשחקים שאנו סבורים כי הינם הטובים ביותר, מפורטים להלן.  מדובר בשני אתרים המיועדים לגיל הרך ומציעים בנוסף גם לימוד אלף בית ופעולות חשבון.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס