bester - רק הטובים ביותר

דרוג מחלקות הלימוד האקדמאיות לכלכלה וכלכלה מנהל עסקים.

 |  16/6/2013 מספר 1000626 דרגו:

דו"ח זה עוסק בלימודי כלכלה מנהל עסקים שהוא שילוב מסויים שניתן לבצע, אך אינו השילוב היחידי של כלכלה ו/או מנהל עסקים. מקצועות הכלכלה והניהול נמצאים בחזית היוקרתית של הלימודים האקדמאים ומכשירים את בוגריהם להוביל את מדינת ישראל בתחומי הניהול והכלכלה. בוגרי תארי הכלכלה יכולים להשתלב במגוון עצום של תפקידים במשק והשאלה שראשונה שתשפיע על קידומם המקצועי תהיה היכן הם למדו. בדו"ח זה נתנו ניקוד איכות שמבוסס בעיקרו על המוניטין של המוסד האקדמאי והמחלקה הרלוונטית ואנו מקווים כי הדבר יהיה לעזר לכל מי שמתעתד ללמוד כלכלה מנהל עסקים.

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (כלכלה)

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. לימודי התואר הראשון מקנים לסטודנט מערכת מושגית, כלי ידע וחשיבה המאפשרים להם לנתח ולהבין תופעות כלכליות. במסגרת החוג נלמדים בהרחבה קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה. ניתן לשלב את הלימודים במחלקה במסגרת הדו חוגית. ראש המחלקה הינו פרופסור שאול לאך.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (כלכלה ומנהל עסקים)

המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל מעניקה תארים ראשון ושני. הלימודים מכשירים סטודנטים להיות כלכלנים ומנהלים מהשורה הראשונה. בוגרי המחלקה יוכלו להשתלב במשק ככלכלנים ומנהלים ולעבוד בחברות מובילות ובגופים ממשלתיים. ראש המחלקה הינו פרופסור ג'פרי קנטור וסגן ראש המחלקה הינו ד"ר זאב שטודינר


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (כלכלה)

החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי והוא אחד מבתי הספר לכלכלה המובילים בעולם. הלימודים מכשירים את הסטודנט לזהות, לנתח ולפתור בעיות בתחום הכלכלה. ניתן לשלב את הלימודים בחוג במסגרת הדו חוגית. בוגרי החוג עשויים להשתלב


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (כלכלה)

החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים בחוג מקנים לסטודנט ידע עיוני וכלים לניתוח והבנה של בעיות כלכליות ברמת הפרט וברמת המשק הלאומי. ניתן לשלב את הלימודים בחוג במסגרת הדו חוגית. בוגרי החוג עשויים להשתלב בעבודה בתחום הכלכלה במגזר הפרטי והציבורי ולהמשיך לתארים מתקדמים בכלכלה או במינהל עסקים. ראש החוג הינו פרופסור דורון קליגר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (כלכלה)

המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי בכלכלה.המחלקה מתמחה בתחומי לימודי ומחקר של הנושאים- כלכלה פוליטית, מיקרו ומאקרו כלכלה, צמיחה כלכלית, תורת המשחקים ואקונומטריקה. בוגרי המחלקה עשויים להשתלב בתפקידי מפתח במגזר הציבורי, בשוק הפרטי ובעמדות נוספות במשק ובחברה הישראלית. ראש המחלקה הינו פרופסור יוסף דויטש.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (כלכלה)

המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תראים ראשון שני ושלישי. במסגרת התואר הראשון ניתן לשלב תחומי לימוד שונים לפי רצון הסטודנט. בוגרי המחלקה מעודכנים בידע ובכלים המתקדמים בכלכלה, עשויים להשתלב במחקר ולייצר תפוקה מחקרית ברמה עולמית.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (כלכלה ומנהל עסקים)

המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל מעניקה תארים ראשון ושני. הלימודים מכשירים סטודנטים להיות כלכלנים ומנהלים מהשורה הראשונה. בוגרי המחלקה יוכלו להשתלב במשק ככלכלנים ומנהלים ולעבוד בחברות מובילות ובגופים ממשלתיים. ראש המחלקה הינו פרופסור ג'פרי קנטור וסגן ראש המחלקה הינו ד"ר זאב שטודינר


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המחקר

כלכלה מנהל עסקים הינו למעשה שילוב בין שתי מחלקות נפרדות המחלקה לכלכלה והמחלקה למנהל עסקים (כך זה לפחות באוניברסיטאות המובילות). ניתן ללמוד תואר ראשון רק בכלכלה מורחב, וניתן ללמוד תואר ראשון רק במנהל עסקים. לפני ההחלטה על המסלול המדוייק צריך לבדוק בכל אוניברסיטה ואוניברסיטה מהו המסלול המתאים ביותר עבורכם.
חשוב לנו לציין כי במחלקות למנהל עסקים יש מספר מגמות, שהבולטות שבהן הן: מימון, שיווק, ומשאבי אנוש. בסופו של יום חשוב לנו לציין כי על פי עדויות שאספנו אין משמעות יותר מידי רצינית לסוג המסלול שנבחר בתואר ראשון, ביחוד היום שמקובל מאוד ללמוד תואר שני במנהל עסקים MBA.
חשוב לנו לציין במאמר מוסגר זה כי בנוסף ישנם לימודי חשבונאות שגם אותם ניתן לשלב עם כלכלה מנהל עסקים.

הדרוג נעשה על פי הפרמטרים שוועדת הדרוג של בסטר מצאה לנכון לכלול בדו"ח, כל על פי הקבוע בדו"ח 1000514 "מפתח דרוג מוסדות הלימוד הטובים ביותר לתואר ראשון" >>>>>>>>>>>

אנו מקווים כי הניקוד שנתנו לכל מוסד אכן יעזור לכם להחליט היכן ברצונכם ללמוד כלכלה ו/או מנהל עסקים. חשוב לנו מאוד לציין כי הניקוד הנ"ל אינו תורה מסיני אך זו תהיה טעות לא ללמוד אותו ולנסות להפנים ממנו את המיטב.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס