bester - רק הטובים ביותר

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

 |  25/5/2013 מספר 1000452 דרגו:

להשלים

המחקר

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

המוסד האקדמי בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
אמנות / אמנותהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000517
ארכיטקטורה ובינוי ערים / ארכיטקטורההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000569
ארכיטקטורה / ארכיטקטורההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000569
ביולוגיה / ביולוגיה / מיקרוביולוגיההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000566
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
הנדסה אזרחית וסביבתית / הנדסה אזרחית ובניןהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000560
הנדסה כימית / הנדסה כימיתהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000557
הנדסה ביו-רפואית / הנדסה רפואיתהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000555
הנדסת אוירונאטיקה וחלל / הנדסת אוירונאוטיקההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000554
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון / הנדסת ביוטכנולוגיההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000552
מדע והנדסה של חומרים / הנדסת חומריםהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000551
הנדסת חשמל / הנדסת חשמלהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000550
הנדסת מחשבים / הנדסת מחשבים ותוכנההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000549
הנדסת מכונות / הנדסת מכונותהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000547
הנדסת תעשיה וניהול / הנדסת תעשיה וניהולהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000543
חינוך למדע וטכנולוגיה / חינוךהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000539
כימיה / כימיההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000625
מדעי המחשב / מחשביםהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000529
מתמטיקה / מתמטיקההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000585
עיצוב קרמי / עיצוב קרמיהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000593
עיצוב תעשיתי / עיצוב תעשייתיהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000592
פיסיקה / פיסיקההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000598
צורפות / צורפותהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000603
צילום / צילוםהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000602
אמנות המסך (קולנוע) / קולנוע ותיאטרוןהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000601
לימודים הומניסטים ואומנויות / קלאסיקההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000600
רפואה / רפואההוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000611
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
תקשורת חזותית / תקשורתהוסמך להעניק תואר בתחוםפרטים נוספים בדו"ח 1000619
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי מוסד מוכר להשכלה גבוהה 40
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 8 1.6
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 32 6.4
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 2000 2
אווירת קמפוס   8

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לאמנות בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   70 מובילות מובהקת
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 148

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לארכיטקטורה ובינוי ערים בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   25 מובילות
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 150.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לארכיטקטורה בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   50 התמחות
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 128

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לביולוגיה בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   3  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 143.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 120.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 58

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 140.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסה כימית בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 140.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   10 מובילות מובהקת
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 150.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת אוירונאטיקה וחלל בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 140.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 140.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדע והנדסה של חומרים בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 140.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת חשמל בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   3  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   10 מובילות מובהקת
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 153.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת מחשבים בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   3  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   25 מובילות מובהקת
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 168.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת מכונות בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   15 מובילות מובהקת
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 155.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת תעשיה וניהול בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   3  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   15 מובילות מובהקת
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 158.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 125.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכימיה בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   6 מובילות
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 146.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי המחשב בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   3  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   25 מובילות מובהקת
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 168.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למתמטיקה בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום   15  
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   20 מובילות
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 160.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לעיצוב קרמי בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 78

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לעיצוב תעשיתי בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 78

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לפיסיקה בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   21 מובילות
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 146.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לצורפות בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 78

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לצילום בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 78

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לאמנות המסך (קולנוע) בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 78

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה ללימודים הומניסטים ואומנויות בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   -5
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 120.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לרפואה בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   3  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות   8 מובילות
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 136.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 105.5

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 58

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי הוסמך להעניק תואר בתחום 20  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 78

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 58


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס