bester - רק הטובים ביותר

מוסדות ללימודי קורסים בתחום הביטוח והפנסיה

 |  13/10/2013 מספר 1000862 דרגו:

קורסים

המכללה לפיננסים וביטוח

המכללה לפיננסים וביטוח

 

ביטוח ופנסיה - מגמת עקרונות ניהול העסק בתחום הביטוח.

ביטוח ופנסיה - מגמת ביטוח פנסיוני.

ביטוח ופנסיה - מגמת יסודות ודיני הביטוח.

ביטוח ופנסיה - מגמת ביטוח רכוש.

ביטוח ופנסיה - מגמת ביטוח תאונות.

ביטוח ופנסיה - מגמת ביטוח ימי.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס לחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס לרפרנטים בביטוח פנסיוני.

המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני הביטוח בישראל


האקדמיה לפיננסים - מגדל שוקי הון

האקדמיה לפיננסים - מגדל שוקי הון

 

ביטוח ופנסיה - מגמת לימודי שוק ההון למתקדמים.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס שיווק פנסיוני.

לימודי פיננסים, לימודי יזמות ולימודי נדל"ן


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

 

ביטוח ופנסיה - מגמת מנהלי הסדרים פנסיונים.

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מכללת MIBI

מכללת MIBI

 

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס יסודות הביטוח.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס גמר פנסיוני.

מכללה אינטרנטית ללימודי שוק ההון


מכללת אורין שפטלר

מכללת אורין שפטלר

 

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס שיווק וייעוץ פנסיוני.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס יעוץ ושיווק פנסיוני מקוצר.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס ביטוח אלמטרי.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס ביטוח רכוש.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס ביטוח תאונות.

השכלה פיננסית


המכללה למינהל - בית הספר ללימודי תעודה

המכללה למינהל - בית הספר ללימודי תעודה

 

ביטוח ופנסיה - מגמת ביטוח פנסיוני.

ביטוח ופנסיה - מגמת ביטוח אלמנטרי.


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

 

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס הכשרת סוכני ביטוח פנסיוני/יועצים פנסיונים\.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס סוכן ביטוח אלמנטארי - ביטוח רכוש ותאונות.

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס יועצים פנסיונים.


המכללה המשותפת

המכללה המשותפת

 

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס סוכני ביטוח.


רשת עתיד

רשת עתיד

 

ביטוח ופנסיה - מגמת לימודי ביטוח.

ביטוח ופנסיה - מגמת לימודי ביטוח לאקדמאים.

בתי ספר ומכללות למדעים וטכנולוגיה


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מכללת רמת גן

מכללת רמת גן

 

ביטוח ופנסיה - מגמת קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני.

היחידה ללימודי חוץ אקדמיים


המחקר

*


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס