bester - רק הטובים ביותר

מוסדות מובילים ללימודי קורסים בתחום הניהול

 |  7/10/2013 מספר 1000884 דרגו:

להלן רשימת מוסדות ללימודי קורסים בתחומי הניהול הכללים, כולל פרוט של הקורסים השונים בכל תחום:

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

 

ניהול - מגמת דיירקטורים.

ניהול - מגמת ביקורת פנים.

ניהול - מגמת לימודי מנכ"לים.

ניהול - מגמת ניהול בשלטון המקומי.

ניהול - מגמת מנהל שרותי בריאות.

ניהול - מגמת לימודי מנהל עסקים.

ניהול - מגמת ניהול שיווק פרסום ומכירות.

ניהול - מגמת פיתוח מיומנויות בניהול.

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה


מכללת ספיר

מכללת ספיר

 

ניהול - מגמת ניהול עסקי בענף החקלאות.

ניהול - מגמת קורס יזמות עיסקית לנשים.

ניהול - מגמת קורס הכשרת דירקטורים.

ניהול - מגמת קורס ניהול עיסקי.

ניהול - מגמת קורס ניהול עיסקי למנהלים.

ניהול - מגמת קורס מנהלי קהילה במרחב הכפרי.

ניהול - מגמת קורס מנהלי עבודה בתעשיה.

המכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ ולימודי המשך


להב

להב

 

ניהול - מגמת קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים.

ניהול - מגמת קורס יצירת ערך והשבחת חברות.

ניהול - מגמת קורס תורת המשחקים ככלי החלטה אסטרטגי.

ניהול - מגמת קורס ישום תהליכים אסטרטגים בארגון.

ניהול - מגמת קורס ניהול אסטרטגי.

ניהול - מגמת קורס מיומנויות מתקדמות בניהול.

ניהול - מגמת קורס ניהול פיננסי.

ניהול - מגמת קורס הכשרת יועצים.

ניהול - מגמת קורס ניהול משא ומתן - מתאוריה לישום.

ניהול - מגמת קורס ניהול קריירה.

ניהול - מגמת קורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

ניהול - מגמת קורס ניהול סיכונים.

ניהול - מגמת קורס ניהול איכות.

ניהול - מגמת קורס מנהיגות.

הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המכללה למינהל - בית הספר ללימודי תעודה

המכללה למינהל - בית הספר ללימודי תעודה

 

ניהול - מגמת מנהל עסקים.

ניהול - מגמת שיווק פרסום ויחסי ציבור.


מכללת A.B.S RETAIL SCHOOL

מכללת A.B.S RETAIL SCHOOL

 

ניהול - מגמת סדנת מכירות אינטנסיבית לסוכני ונציגי מכירות.

ניהול - מגמת קורס יזמות עסקית לנוער.

ניהול - מגמת קורס מנהל עסקים במרחב הקמעונאי.

בית הספר למקצועות הקימעונאות


המרכז להשתלמויות  - רופין

המרכז להשתלמויות - רופין

 

ניהול - מגמת לימודי מנהל עסקים.

ניהול - מגמת איכות בארגון ניהול ובקרה.

ניהול - מגמת ניהול אחזקה בכיר.

ניהול - מגמת ניהול מערכות תפעוליות.

ניהול - מגמת תפ"י - תכנון, פיקוח וייצור.


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

 

ניהול - מגמת קורס נהול עסקים משפחתיים ועסקים קמעונאיים.

ניהול - מגמת קורס השבחת מיומנות למנהלים בכירים, בדגש על ניהול פעילות בחו"ל.

ניהול - מגמת קורס מנהלי עסקים.

ניהול - מגמת קורס מנהל ציבורי.

ניהול - מגמת קורס הקמה וניהול עסק.

ניהול - מגמת קורס הכשרת מנהלים בכירים ויועצים עיסקיים.

ניהול - מגמת קורס ניהול ובקרת פרוייקטים.

ניהול - מגמת קורס יזמות וניהול עסק.


High School

 

ניהול - מגמת מנהל עסקים - מסלול ישומי.

ניהול - מגמת ניהול מחסן ממוחשב.

ניהול - מגמת מיומנות ניהול.

ניהול - מגמת ניהול פרוייקטים בענף הבניה.

ניהול - מגמת ניהול תפעול בכיר.


מכללת אתגר - באר שבע

מכללת אתגר - באר שבע

 

ניהול - מגמת קורס מנהל עסקים.

ניהול - מגמת ניהול עבודה בבנין- תשתיות עפר.

ניהול - מגמת ניהול מחסן ממוחשב.

מוסד השכלה גדול ומוביל בדרום


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מכללת רמת גן

מכללת רמת גן

 

ניהול - מגמת ניהול עיסקי.

היחידה ללימודי חוץ אקדמיים


מכון לנדר

מכון לנדר

 

ניהול - מגמת קורס ניהול עמותות ומלכרים.

מכון לנדר - היחידה ללימודי חוץ


המכללה האקדמית כנרת

המכללה האקדמית כנרת

 

ניהול - מגמת הכשרת דיירקטורים ונושאי משרה.

ניהול - מגמת מנהיגות וניהול קהילתי במגזר הכפרי.

המכללה האקדמית כנרת - היחידה ללימודי תעודה


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המכללה המשותפת

המכללה המשותפת

 

ניהול - מגמת מנהל עסקים.


JCE לימודי המשך בירושלים

JCE לימודי המשך בירושלים

 

ניהול - מגמת פיתוח מנהלים.

ניהול - מגמת ניהול פרוייקטים בבניה בשיתוף הטכניון.

ניהול - מגמת קורס ניהול פרוייקטים בשיתוף הטכניון.

היחידה ללימודי המשך של עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים


המכללה לפיננסים וביטוח

המכללה לפיננסים וביטוח

 

ניהול - מגמת קורס ניהול משרד ביטוח.

המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני הביטוח בישראל


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


האקדמיה לפיננסים - מגדל שוקי הון

האקדמיה לפיננסים - מגדל שוקי הון

 

ניהול - מגמת קורס יזמות עיסקית פרקטית.

לימודי פיננסים, לימודי יזמות ולימודי נדל"ן


המחקר

*


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס