bester - רק הטובים ביותר

לקבלת הצעות ממוסדות הלימוד המובילים בתחום התעניינותך

נא מלאו את הפרטים ויועצי הלימוד של מוסדות הלימוד, יצרו אתכם קשר בהקדם

לימודים אקדמיים בישראל

מפתח הדרוג של מוסדות ובתי ספר ללימודי הנדסאות

מפתח דרוג המוסדות המוסדות, המכללות ובתי הספר ללימודי הנדסאות בקטגוריות השונות, מבוצע על ידי בסטר על פי הקריטריונים המפורטים להלן בדו"ח עצמו. בסטר משכללת מידי תקופה את מרכיבי הדרוג מוסיפה ומורידה קריטריונים, ונותנת משקלים שונים לפרמטרים מסויימים, הכל על מנת לתת את אמת המידה הנכונה והאובייקטיבית לדרוג.

לימודים אקדמיים בישראל

דרוג המוסדות האקדמאים בישראל

להלן שמות המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המוסמכים להעניק תארים אקדמים באישור המועצה להשכלה גבוהה