bester - רק הטובים ביותר

שאלות ותשובות

אז מה זה Bester?
 
Bester היא חברת הזנק בתחום האינטרנט שעלתה לאוויר בתחילת חודש מרץ 2012, לאחר פיתוח ממושך.
 
מהו הקונספט של Bester?
 
בקצרה נאמר כי מטרתה של Bester היא הקמת מאגר דוחות אדיר (בסגנון ויקפידיה) ביחס לתחומים צרכניים ומסחריים, כאשר הקונספט המרכזי הוא ש Bester כותבת מי הם הכי טובים או הכי גדולים או הכי משתלמים או אפילו הכי מפורסמים בכל קטגוריה.
ימצאו ב Bester מחקרים על הצימרים הכי טובים, מכונות הקפה הטובות ביותר, המסעדות הטובות ביותר; הרופאים המומלצים ביותר, וגם דוחות דוג' הבנקים הגדולים ביותר, חברות הביטוח הגדולות ביותר; קבלני החשמל הגדולים ביותר ועוד.
קשת התחומים בהם עוסקת Bester כמעט ואינו מוגבל.
 
האם Bester מציינת את הטובים ביותר כאלו שמפרסמים בה?
 
הבסיס היחידי לצמיחתה והצלחתה של Bester הוא אמינותה. 
הדוחות שנכתבים על ידי הכותבים נכתבים בצורה אובייקטיבית לחלוטין וכל הכותבים מתחייבים לחתום על התחייבות לאובייקטיביות.
ב Bester קיימת "חומה סינית" בין מערך כתיבת הדוחות ובין מערך הפרסום, כך שאין חשש כי פרסום ישפיע על מהימנות הדוחות.
 
האם הדוחות מעודכנים?
 
ודאי! על מנת לשמור על רלוונטיות יש לעדכן מידי פעם את הדוחות.
ישנם דוחות שניתן לעדכנן פעם בשנה. יש דוחות שיש צורך לעדכנן אחת לשבוע.
הדוחות בקונספט המרכזי של החברה זקוקים לעדכון של אחת לחצי שנה עד שנה.
 
האם יש פיקוח על הדוחות?
 
כל דו"ח וכל עידכון של דו"ח עובר באופן אוטומטי לאישור הפיקוח של Bester. הפיקוח יכול לאשר את הדו"ח לדחות אותו או לבקש סימוכין והבהרות נוספים, ורק לאחר מכן לאשרו.

.

לימודים אקדמיים בישראל

אוניברסיטת תל-אביב

להשלים

טלויזיות

טלויזיות LCD הטובות בעולם

תחום טלויזיות ה LCD הינו תחום שמתפתח במהירות. חדשות לבקרים יוצאים מסכי LCD חדשים ומתקדמים לשוק. כיצד נאתר את המסכים הטובים ביותר לשימושים שחשובים לנו?